FAQ

1. Czy opłacając rachunki muszę mieć druk przelewu?

Odp.: Większość firm, od których otrzymujecie Państwo faktury wystawia gotowe druki przelewu. Jeżeli zdarzy się, że nie będą mieli Państwo takiego druku, wystarczy nam sama faktura, bądź dyspozycja ustna. Na tej podstawie wygenerujemy druk przelewowy i zrealizujemy dyspozycję.

2. Zgubiłem dowód zrealizowanej wpłaty. Co mogę zrobić?

Odp.: W przypadku zagubienia dowodu wpłaty mogą Państwo wystąpić do nas o odpłatne wydanie potwierdzenia wpłaty. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydanych duplikatów. Cennik dostępny jest na miejscu w naszym biurze.

3. Czy wpłacone przeze mnie pieniądze są bezpieczne?

Odp.: Doskonałe pytanie. Od początku działalności, z miesiąca na miesiąc, zdobywamy zaufanie coraz szerszej rzeszy klientów. Dowodem na to są nowi klienci, którzy przychodzą do nas z polecenia. Nadmienić trzeba, że po zmianie ustawy dotyczącej działalności punktów opłat, dostosowaliśmy naszą działalność do wymogów w/w ustawy. Posiadamy wszelkie zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Jesteśmy wpisani do rejestru KNF jako Biuro Usług Płatniczych pod pozycją BP559/2012. Posiadamy wykupioną polisę ubezpieczeniową, konieczną do prowadzenia Biura Usług Płatniczych. Umowa Ramowa dotycząca realizacji przelewów dostępna jest dla każdego klienta u nas w biurze. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pytania. Chętnie udzielimy wyczerpujących odpowiedzi.